wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Jak wykorzystać gazony?

Gazony to jedne z powszechniej stosowanych betonowych elementów małej infrastruktury, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i na prywatnych posesjach. Jedną z ich głównych zalet jest szeroka gama zastosowań, zarówno w formie pojedynczych kwietników, jak i bardziej rozbudowanych umocnień skarp czy też murów oporowych. W zależności od przeznaczenia, występują pewne różnice w sposobach montażu gazonów, istotne z punktu widzenia trwałości całej konstrukcji.

Gazony jako umocnienie skarpy

Prace rozpoczynamy od wykopania około 40-centymetrowego wgłębienia na całej szerokości skarpy, które wypełniamy warstwą kruszywa, na którą następnie wylewamy mieszankę betonową. Tego rodzaju podstawa zastępuje pełny fundament, musi więc mieć taką grubość, która zapewni stabilne posadowienie całego systemu donic. W tak przygotowanym podłożu osadzamy pierwszy poziom gazonów. Po pełnym związaniu mieszanki możemy przystąpić do ich wypełniania ziemią lub też drobnym kruszywem. Kolejność tę zachowujemy również w przypadku kolejnych pięter umocnienia, aż po sam szczyt skarpy.

umocnienie skarpy

Mur oporowy z gazonów

W przeciwieństwie do poprzedniego zastosowania, w tym przypadku niezbędnym jest wykonanie pełnego fundamentu, który wykopujemy poniżej strefy przemarzania gruntu, by mur z gazonów nie ulegał destrukcyjnemu działaniu wód gruntowych. Zanim przystąpimy do zalania dołu odpowiedniej jakości betonem, powinniśmy przystąpić do deskowania, by zapobiec osypywaniu się ziemi i jej mieszaniu się z materiałem wiążącym. Dopiero w tym momencie możemy przeprowadzić wylanie ław fundamentowych mając pewność, że cała konstrukcja zostanie należycie osadzona.

Gdy beton ulegnie pełnemu związaniu układamy na nim gazony, które wypełniamy odpowiednią mieszanką betonową. W zależności od oczekiwanego efektu końcowego czynimy tak do ostatniego bądź też przedostatniego poziomu gazonów – wówczas położone najwyżej wypełniamy ziemią i obsadzamy roślinnością. Gotowy mur oporowy oddzielamy od gruntu rodzimego warstwą żwiru. Istotnym krokiem jest również zastosowanie rozwiązania drenującego, które powoli odprowadzić wodę ze skarpy, uniemożliwiając tym samym jej przenikanie do samych gazonów.

Pionowy mur ogrodzeniowy z gazonów

Sposób montażu gazonów zależy tu od wysokości muru. W przypadku ściany nie wyższej niż 3 poziomy wykonujemy podstawę zgodnie z wytycznymi dla umocnienia skarpy, wykańczając całość jak w przypadku muru oporowego – zalanie betonem i ew. obsadzenie roślinnością najwyższej warstwy. Z kolei ogrodzenie z gazonów wyższe niż 3 poziomy montujemy dokładnie w taki sam sposób, jak opisany powyżej mur oporowy.

pionowy mur

Gazony jako donice do sadzenia roślin

Gazony wykorzystywane jako elementy małej architektury mogą być ustawiane zarówno pojedynczo, jak i w grupie kilku donic obok siebie, tworzących ozdobny kształt. Metoda postępowania jest w tym przypadku dokładnie taka sama, jak wówczas, gdy są one wykorzystywane w celu stabilizacji skarpy. Odpowiednio osadzony gazon wypełniamy ziemią i zasadzamy w niej odporne na wahania temperatur rośliny, takie jak kępiaste trawy, rośliny skalne czy też niektóre kwitnące krzewy liściaste. Istotnym jest, by warstwa ziemi sięgała na taką głębokość, która pomieści korzenie zasadzonej w niej roślinności.

donice

Leave a Reply