wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Pielęgnacja betonu podczas budowy ogrodzenia

Budując ogrodzenie musimy zwrócić uwagę na wiele aspektów, które mają wpływ na to, czy nasze ogrodzenie będzie trwałe i solidne przez wiele lat. Jednym z niezwykle ważnych czynników jest jakość betonu używana podczas budowy oraz jego bieżąca pielęgnacja. Jest to niezmiennie ważne zwłaszcza w upalne dni. Oto kilka podstawowych zasad:

  • prace betoniarskie należy prowadzić w temperaturach od +5 st.C do +25 st.C; w wyjątkowych przypadkach można prowadzić prace betoniarskie w temperaturze do +30 st.C, jednakże z zachowaniem szczególnie starannych zabiegów pielęgnacyjnych;
  • mieszanka betonowa, która została przygotowana do wypełnień bloczków, powinna zostać zabudowana (wyrobiona) w jak najkrótszym czasie tak, aby nie nastąpiło z niej nadmierne odparowanie wilgoci, które może spowodować spadek urabialności mieszanki, uniemożliwiające szczelne wypełnienie elementów ogrodzenia przez mieszankę betonową;
  • przed rozpoczęciem zabudowywania (zalewania) bloczków mieszanką betonową, należy je wcześniej zwilżyć wodą od wewnętrznej strony delikatnym strumieniem tak, aby na dnie bloczków nie zbierała się woda; pozwoli to na wstępne ochłodzenie bloczków oraz zminimalizuje zjawisko „wyciągania” wody z mieszanki betonowej;
  • po zabudowaniu (zalaniu) bloczków mieszanką betonową należy je przykryć folią budowlaną tak, aby nie następowało odparowywanie wody z mieszanki betonowej; taką osłonę należy stosować do momentu finalnego przykrycia pustaków daszkami wykończeniowymi lub przez minimum 7 dni;
  • ważne jest, aby beton po zabudowaniu (zalaniu) był zraszany wodą, jednakże należy pamiętać, aby nie robić tego zbyt zimna wodą – różnica pomiędzy temperaturą powierzchni betonu, a temperaturą polewanej wody nie powinna wynosić więcej niż 20 st.C; nagłe obniżenie temperatury betonu może powodować powstanie mikropęknięć w jego strukturze.

Zastosowanie się do powyższych zasad pozwoli uniknąć późniejszych problemów z trwałością i użytkowaniem ogrodzeń.

Leave a Reply