wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Dylatacja pionowa fundamentów ogrodzeniowych

Osadzanie fundamentów poniżej strefy przemarzania gruntu to tylko jeden z zabiegów, stosowanych w celu właściwego wypełniania przez nie założonych funkcji. Równie ważnym jest wykonanie dylatacji, czyli pionowych szczelin na całej długości fundamentu. Przerwy dylatacyjne należy także uwzględnić w wyższych partiach ogrodzeń, aż po górną powierzchnię słupków i przęseł. W ten sposób zabezpieczymy konstrukcję przed zjawiskami, które mogłyby doprowadzić do jej uszkodzenia.

Dlaczego uwzględnienie dylatacji pionowych na całej wysokości ogrodzenia jest tak istotne? Dzięki nim zwiększymy odporność zarówno fundamentów, jak i murów ogrodzeniowych na kurczenie betonu oraz niekorzystną aurę (zmiany temperatur i wilgotności, nierównomierne nasłonecznienie). Działanie tych czynników może wywoływać rysy i pęknięcia ogrodzenia, jak również jego nierównomierne osiadanie. Ponadto zróżnicowana głębokość osadzenia poszczególnych fragmentów fundamentów wraz ze zmiennym rozkładem obciążeń powodują różnice w naprężeniu betonu, które mogłyby prowadzić do pękania trwałych połączeń.

Jak prawidłowo zastosować dylatację pionową w przypadku ogrodzeń betonowych? Zalecamy, by szczeliny w ławach ogrodzeniowych były wykonane co 10-15 metrów. Powinny mieć one szerokość 2-3 centymetrów. Poszczególne przerwy powinny zostać wypełnione trwale elastyczną, nienasiąkliwą substancją uszczelniającą. Tylko w ten sposób zapewnimy odpowiednią wytrzymałość całej konstrukcji.

Bez tytułuPozdrawiamy, Joniec.pl

Dodaj komentarz

 • Bogdan K 17.11.2019 / 11:11

  Czy jeśli mój płot ma 14m muszę robić dylatacje?

  • Joniec 15.01.2020 / 03:01

   Tak należy wykonać dylatację.
   Jeżeli jest to podmurówka/murek na 14 metrów długi w linii ciągłej, to trzeba wykonać dylatację najlepiej gdzieś w miarę możliwości bliżej środka.
   Jeżeli natomiast ogrodzenie jest poprzedzielane bramą czy furtką, dylatację najprościej wykonać w okolicy bramy, furtki – w zależności oczywiście od jej umiejscowienia.