wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Dylatacja pionowa fundamentów ogrodzeniowych

Osadzanie fundamentów poniżej strefy przemarzania gruntu to tylko jeden z zabiegów, stosowanych w celu właściwego wypełniania przez nie założonych funkcji. Równie ważnym jest wykonanie dylatacji, czyli pionowych szczelin na całej długości fundamentu. Przerwy dylatacyjne należy także uwzględnić w wyższych partiach ogrodzeń, aż po górną powierzchnię słupków i przęseł. W ten sposób zabezpieczymy konstrukcję przed zjawiskami, które mogłyby doprowadzić do jej uszkodzenia.

Dlaczego uwzględnienie dylatacji pionowych na całej długości ogrodzenia jest tak istotne? Dzięki nim zwiększymy odporność zarówno fundamentów, jak i murów ogrodzeniowych na kurczenie betonu oraz niekorzystną aurę (zmiany temperatur i wilgotności, nierównomierne nasłonecznienie). Działanie tych czynników może wywoływać rysy i pęknięcia ogrodzenia, jak również jego nierównomierne osiadanie. Ponadto zróżnicowana głębokość osadzenia poszczególnych fragmentów fundamentów wraz ze zmiennym rozkładem obciążeń powodują różnice w naprężeniu betonu, które mogłyby prowadzić do pękania trwałych połączeń.

Jak prawidłowo zastosować dylatację pionową w przypadku ogrodzeń betonowych? Zalecamy, by szczeliny w ławach ogrodzeniowych były wykonane co 10-15 metrów. Powinny mieć one szerokość 2-3 centymetrów. Poszczególne przerwy powinny zostać wypełnione trwale elastyczną, nienasiąkliwą substancją uszczelniającą. Tylko w ten sposób zapewnimy odpowiednią wytrzymałość całej konstrukcji.

Bez tytułuPozdrawiamy, Joniec.pl

Leave a Reply

 • Bogdan K 17.11.2019 / 11:11

  Czy jeśli mój płot ma 14m muszę robić dylatacje?

  • Joniec 15.01.2020 / 03:01

   Tak należy wykonać dylatację.
   Jeżeli jest to podmurówka/murek na 14 metrów długi w linii ciągłej, to trzeba wykonać dylatację najlepiej gdzieś w miarę możliwości bliżej środka.
   Jeżeli natomiast ogrodzenie jest poprzedzielane bramą czy furtką, dylatację najprościej wykonać w okolicy bramy, furtki – w zależności oczywiście od jej umiejscowienia.

 • artur K 18.06.2020 / 02:06

  Chcę zrobić ogrodzenie na metalowych słupkach z metalowymi przęsłami. Słupki metalowe i przęsła z profili zamkniętych. Szerokość podmurówki 25cm, głębokość pod słupkami 100cm betonu, pod przęsłami 60 cm betonu. Długość ogrodzenia do bramy 6,5m, od bramy do furtki 8m, od furtki do końca ogrodzenia 14 m. Gdzie powinna być wykonane dylatacje i czy w ogóle są konieczne.

  • Joniec 23.06.2020 / 02:06

   Dylatację należy koniecznie wykonać – prawidłowo wykonuję się ją w odstępach ok. 10 metrów.
   Wytyczenie konkretnych miejsc na dylatacje powinno być wykonane przez doświadczonego wykonawcę lub konstruktora posiadającego odpowiednie kwalifikacje, uwzględniając miejsce planowanej inwestycji i projekt ogrodzenia.

 • Tadeusz 16.07.2020 / 09:07

  Dzień dobry, Czym wypełnić dylatację?

  • Joniec 01.03.2021 / 03:03

   Powstałe szczeliny w bloczkach ogrodzeniowych można wypełnić silikonem dekarskim.

 • BB 30.08.2022 / 08:08

  Witam, czy dylatacje przenosi się na bloczki przy murowaniu?
  Czy bloczki nie będą pękać, jak fundament będzie pracować?

  • Joniec 31.08.2022 / 02:08

   Jeżeli jest wykonana dylatacja pionowa w ławie fundamentowej (np. przy długim ogrodzeniu >15m), to należy ją bezwzględnie zachować w ogrodzeniu z bloczka. Najlepiej ją zaplanować w zmianie przekroju muru, np. przy krawędzi słupka. Jeśli tego nie zrobimy, to jest duża szansa, że „pracujący” fundament przeniesie powstałe naprężenia na powyższe warstwy.

   • BB 31.08.2022 / 05:08

    ok, czy w tej sytuacji, tj. przeniesienia dylatacji na bloczki nie będzie widać na całości muru ruchów ogrodzenia, chodzi o to czy nie będzie „klawiszowania” ogrodzenia?

    • Joniec 01.09.2022 / 02:09

     Jeśli fundament pod ogrodzenie jest prawidłowo wykonany, tj. posadowiony na gruncie nośnym poniżej strefy przemarzania, to nie ma zagrożenia związanego z nierównomiernym osiadaniem. Dylatacja powinna być wypełniona nienasiąkliwym i trwale elastycznym materiałem uszczelniającym.

 • Grzegorz 14.01.2023 / 07:01

  Jeśli fundament będzie wylany poniżej przemarzania gruntu to nadal trzeba robić dylatację? Jeśli chodzi o dylatację to robimy to na zasadzie ,że w danym miejscu kończymy zbrojenie – odstęp 2cm i znowu zbrojenie,a pomiędzy te zbrojenie czyli w tym odstępie dajemy jakąś płytę?

  • Joniec 15.03.2023 / 09:03

   Fundament, pomimo osadzenia go poniżej poziomu przemarzania gruntu, wciąż powinien zostać zdylatowany. Zbrojenie należy zaplanować, uwzględniając przerwy na szczeliny dylatacyjne. Jako wypełnienie zalecany jest trwale elastyczny materiał uszczelniający (np. silikon dekarski), lub styrodur. Oczywiście można użyć płyty, przygotowując ją do późniejszego usunięcia z betonu. Następnie należy uzupełnić szczelinę wcześniej wymienionym materiałem. Innym sposobem jest zalewanie fundamentu segmentowo i bieżące umieszczanie styroduru w miejscu dylatacji.