wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Jak poradzić sobie z wykwitami wapiennymi na ogrodzeniu?

Głównym czynnikiem przez który decydujemy się na zakup ogrodzeń betonowych są ich walory estetyczne. Beton, czyli materiał z którego powstają, to doskonała baza do tworzenia nowoczesnych i unikalnych form. Istnieją jednak czynniki, które mogą niekorzystnie wpływać na jego wygląd. Powszechnym zjawiskiem na które mogą być narażone niektóre produkty betonowe jest pojawianie się wykwitów wapiennych.

Czym są wykwity wapienne?

Wykwity wapienne (węglanowe) są zjawiskiem naturalnym, objawiającym się na ogrodzeniach betonowych, najczęściej po zakończeniu budowy. Powstają w wyniku reakcji wodorotlenku wapniowego, który jest jednym z produktów hydratacji (wiązania) cementu używanego do produkcji bloczków ogrodzeniowych, z dwutlenkiem węgla z powietrza atmosferycznego. Podczas wiązania mieszanki, część wodorotlenku wapniowego pozostaje niezwiązana. Wnikająca do wnętrza bloczków woda (deszczowa i w postaci rosy) rozpuszcza w niewielkich ilościach wodorotlenek wapniowy. Powstały w ten sposób roztwór migruje poprzez system porów kapilarnych na powierzchnię elementu betonowego, gdzie ulega karbonatyzacji, czyli reakcji z dwutlenkiem węgla z atmosfery. W efekcie tworzy trudno rozpuszczalny węglan wapnia, który osadza się na powierzchni bloczków w postaci białych nalotów. Zjawisko to jest przejściowe i w zależności od intensywności ulega stopniowemu zanikaniu.

Wykwit wapienny na bloczkach ROMA – spowodowany nieodpowiednim uszczelnieniem

Jak przeciwdziałać wykwitom?

Na szczęście z wykwitami można walczyć, choć  zdecydowanie lepiej im zapobiegać. Istotą jest właściwe postawienie ogrodzenia przez ekipę montującą. Należy pamiętać aby wypełnić każdą  szczelinę, przez którą mogłaby przeniknąć do wnętrza ogrodzenia woda. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

– Na etapie budowy fundamentów, warto dopilnować, aby ława fundamentowa była wyprowadzona przynajmniej 5 cm ponad poziom gruntu. Gotowy fundament należy także pokryć izolacją poziomą. Dzięki temu wilgoć z fundamentu, a także woda, osadzająca się przy ogrodzeniu, nie przenikają w jego głąb.

– Należy zadbać o dokładne uszczelnienie bloczków podczas ich montażu. Dzięki temu, podczas ich zalewania, mleczko cementowe i resztki betonu nie dostaną się na powierzchnię ogrodzenia.

– Zwieńczeniem procesu budowy, a także ważnym czynnikiem chroniącym ogrodzenie, jest impregnacja. Ważne, aby wykonać ją w odpowiednich warunkach pogodowych (unikając opadów atmosferycznych), minimum 30 dni od zakończenia prac budowlanych. Impregnat pokryje ogrodzenie warstwą ochronnej membrany, zabezpieczając bloczki i daszki przed wilgocią. Zmniejsza to szansę na pojawienie się wykwitów i nalotów.

O tym jak dobrać impregnat do systemu ogrodzenia dowiesz się tutaj.

Wykonanie ogrodzenia zgodnie z instrukcją pozwoli na uniknięcie problemów związanych zarówno z wykwitami, jak i wieloma innymi konsekwencjami wynikającymi z zaniedbań podczas budowy.

Co robić kiedy na ogrodzeniu pojawił się biały nalot?

Jeśli któryś z etapów budowy lub impregnacji został zaniedbany, a na ogrodzeniu pojawiły się wykwity, należy podjąć się próby ich usunięcia.

Próbę pozbycia się niechcianych nalotów można rozpocząć od przepłukania ogrodzenia wodą pod ciśnieniem. Powinno to usunąć część zabrudzeń i nalotów, powstałych podczas budowy, a także po jej zakończeniu.

Jeśli po płukaniu na ogrodzeniu wciąż zalegają widoczne wykwity, do pozbycia się ich należy użyć specjalnego środka. Na taką ewentualność przygotowany został preparat do usuwania wykwitów i nalotów. Może on zostać wykorzystany do usunięcia mankamentów, a przy tym również do wyczyszczenia powierzchni przed przeprowadzeniem zaległej impregnacji. Jest on skuteczny w przypadku wykwitów wapiennych, powstałych na kostce brukowej, cegle klinkierowej oraz betonowych bloczkach.
Zastosowanie się do powyższych wskazówek znacząco obniża szanse na pojawienie się białych nacieków na ogrodzeniu. Jak w większości przypadków kluczowym elementem jest wykonanie ogrodzenia zgodnie z instrukcją i obowiązującym prawem budowlanym.

Leave a Reply