wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Czy bramy i furtki można montować do każdego słupka ogrodzenia JONIEC®?

BRAMĘ ORAZ FURTKĘ MOŻNA ZAMOCOWAĆ DO KAŻDEGO SŁUPKA ZBUDOWANEGO Z BLOCZKÓW FIRMY JONIEC®.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS MONTAŻU!

Każdy słupek, do którego planujesz zamontować skrzydło bramy lub furtki, musi być zazbrojony w odpowiedni sposób (np. kształtownikiem grubościennym) oraz wypełniony w całości dobrym betonem.

 

SPOSOBY MONTAŻU BRAMY ORAZ FURTKI

 

I SPOSÓB

Dotyczy: brama dwuskrzydłowa, furtka – montaż do słupków z bloczków betonowych

Bezpośrednio do słupka betonowego przykręć zawiasy kołkami rozporowymi bądź kołkami zamocowanymi kotwą chemiczną.

PAMIĘTAJ! Mocowanie bramy/furtki powinno być zakotwione w rdzeniu betonowym wypełniającym słupek a nie w ściance bloczków.

Jak to zrobić:

  1. Wywierć otwór w bloczku betonowym. Po wywierceniu oczyść otwór mechanicznie lub przedmuchując.
  2. Wypełnij otwór masą żywiczną.
  3. Umieść element metalowy w otworze, odczekaj  do utwardzenia masy.
  4. OBCIĄŻAJ po min. 180 min.

 

 

 

 

 

II SPOSÓB

Dotyczy: brama dwuskrzydłowa, furtka – montaż do słupków metalowych umieszczonych obok betonowych słupków ogrodzenia.

Zamontuj bramę lub furtkę na słupkach metalowych, które są zabetonowane w fundamencie ogrodzenia.

PAMIĘTAJ! Słupki metalowe MUSZĄ być umieszczone w fundamencie ogrodzenia w momencie zalewania go betonem.

 

 

III SPOSÓB

Dotyczy: brama przesuwna

Do wcześniej przygotowanej stopy fundamentowej bramy przesuwnej (niezależnej od fundamentu ogrodzenia) przykręć rolki prowadzące bramę – za pomocą kołków rozporowych bądź kołków zamocowanych na kotwie chemicznej. Na końcu bramy umieść słupek domykowy, który musi być zabetonowany w ziemi.

PAMIĘTAJ! Brama przesuwna mocowana jest do stopy fundamentowej bramy a słupek domykowy mocowany jest do cylindrycznej stopy fundamentowej słupka, które nie znajdują się w osi fundamentu ogrodzenia, a wykonane powinny być bezpośrednio obok niego.

 

 

 

Wszystkie prace przy ogrodzeniu powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane. Powyższe informacje są ogólnymi wytycznymi i zaleceniami. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, to napisz na adres e-mail: info@joniec.pl lub zadzwoń: 602 539 182.

Leave a Reply