wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Jak ochronić betonowe ogrodzenia przed mrozem?

Pierwsze przymrozki i nieuchronnie zbliżająca się zima pociągają nas do refleksji na temat ochrony ogrodzeń betonowych przed szkodliwym działaniem mrozu. Jak powinniśmy zabezpieczyć mur ogrodzeniowy przed ujemną temperaturą?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mróz oddziałuje w sposób negatywny na betonowe ogrodzenia? W przypadku skał zamarzająca w szczelinach woda powiększa swoją objętość, rozsadzając tym samym kamień. W podobny sposób odbywa się to w przypadku ogrodzeń. Ich elementy mogą ulegać uszkodzeniu, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy ich montaż nie został przeprowadzony w odpowiedni sposób. Wszak ogrodzenie wykonane zgodnie ze sztuką budowalną powinno być dobrze uszczelnione, a tym samym uniemożliwiać przedostawanie się wody do wnętrza betonu.

Jakie są więc zalecenia, których przestrzeganie zapewni odporność ogrodzeń JONIEC na działanie mrozu? Już podczas budowy warto wykonać izolację poziomą, np. z wykorzystaniem półpłynnej folii IZOHAN, co pozwoli zapobiec kapilarnemu podciąganiu wody z gruntu, co przy ujemnych temperaturach może być niebezpieczne. Następnie należy zadbać o uszczelnienie wszystkich szczelin, które mogłyby umożliwić przenikanie wody do rdzenia ogrodzenia i w ten sposób rozsadzać je od wewnątrz. Na zakończenie budowy warto zaimpregnować powierzchnię bloczków, aby zabezpieczyć ogrodzenie przed wilgocią. Do impregnacji polecamy IMPREGNAT DO OGRODZEŃ JONIEC.

Uszkodzenia powstałe na skutek bezpośredniego działania mrozu, jako pochodne niewłaściwego montażu, nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie szczegółowych zaleceń, znajdujących się w naszej Instrukcji Montażu Ogrodzenia.zima

Leave a Reply