wyznaczamy nowe granice
blog firmowy joniec

Wykwity wapienne – powszechny problem, któremu łatwo zaradzić

impregnacja ogrodzenia

Jedną z cech ogrodzenia, na których zależy każdemu inwestorowi jest jego estetyczny wygląd. Wszak właśnie taki jest cel jego stawiania – wyznaczenie granic posesji w przyjemny dla oka sposób. W odróżnieniu od blaszanego płotu, osłaniającego budowlę będącą w fazie powstawania, ogrodzenie ma współgrać z elewacją budynku, tworząc z odgrodzonym terenem spójną całość. W wyniku oddziaływania różnego rodzaju czynników mur ogrodzeniowy może jednak zmieniać swój wygląd w niepożądanym kierunku. Jeden z takich przypadków stanowią wykwity wapienne, które są powszechnym zjawiskiem w przypadku wszystkich elementów betonowych.

Wykwity wapniowe (węglanowe) są zjawiskiem naturalnym, niezależnym od Producenta. Powstają w wyniku reakcji wodorotlenku wapniowego, który jest jednym z produktów hydratacji (wiązania) cementu używanego do produkcji bloczków ogrodzeniowych z dwutlenkiem węgla z powietrza atmosferycznego. Podczas wiązania mieszanki, część wodorotlenku wapniowego pozostaje niezwiązana. Wnikająca do wnętrza bloczków woda (deszczowa i w postaci rosy) rozpuszcza w niewielkich ilościach wodorotlenek wapniowy. Powstały w ten sposób roztwór migruje poprzez system porów kapilarnych na powierzchnię elementu betonowego, gdzie ulega karbonatyzacji, czyli reakcji z dwutlenkiem węgla z atmosfery tworząc trudno rozpuszczalny węglan wapnia, który osadza się na powierzchni bloczków w postaci białych nalotów. Zjawisko to jest przejściowe i w zależności od intensywności ulega stopniowemu zanikaniu z biegiem czasu.

Na szczęście z wykwitami można walczyć, aczkolwiek jak w przypadku każdego niemal problemu, lepiej zapobiegać ich wystąpieniu. Jak tego dokonać? Istotnym jest właściwe postawienie ogrodzenia przez ekipę montującą, z wypełnieniem każdej szczeliny, którą woda mogłaby przeniknąć do jego wnętrza. Warto również zastosować specjalny impregnat, który do pewnego stopnia zmniejszy efekt procesów prowadzących do powstania wykwitów. Mur ogrodzeniowy można zaimpregnować dopiero po całkowitym związaniu (wyschnięciu) betonu. Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń przygotowaliśmy impregnat do ogrodzeń JONIEC, który daje wysoką skuteczność w zapobieganiu wykwitom wapiennym.

Jeśli zapomnimy o przeprowadzeniu tego niezwykle istotnego zabiegu, wówczas z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że będzie nam potrzebny środek umożliwiający wyeliminowanie tego problemu. Na taką ewentualność przygotowaliśmy preparat do usuwania wykwitów i nalotów, który może zostać wykorzystany do usunięcia nalotów, a przy tym również do wyczyszczenia powierzchni przed przeprowadzeniem zaległej impregnacji. Jest on równie skuteczny w przypadku wykwitów wapiennych powstałych na kostce brukowej, cegle klinkierowej oraz betonowych bloczkach.

DSC_6659

Pozdrawiamy, Joniec.pl

Leave a Reply